Ilona Mazur - Terapeutka Tańcem i Ruchem (BTD) Heilpraktikerin für Psychotherapie Certyfikowany Health Coach (FH)

Warsztaty / Seminaria

Seminarthemen_Bild Seminarthemen 

Warsztaty / Seminaria

Dla zainteresowanych proponujê u³o¿enie indywidualnych programów warsztatów i seminariów.